ESKİ ESER BİRİM FİYAT EKİ LİSTESİ (2020)

Sosyal Medyada Paylaş

ESKİ ESER BİRİM FİYATLARI (2020)

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından  ESKİ ESER BİRİM FİYATLARI (25 ocak2020)  yayınlandı…! ESKİ ESER ONARIMI VE RESTORASYONUNDA KULLANILACAK BİRİM FİYATLAR 1 OCAK 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAKTIR. Birim Fiyatlara ait pdf dosyasını buradan bulabilirsiniz.  

ESKİ ESER ONARIM VE RESTORASYONUNDA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇIKLANAN ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Cephe yonu taşı kaplama ve çürütme işleri imalatlarında, taş kalınlığı 25 cm’nin altına düşerse imalatın yapılmasında teknik ve statik yönden bir sakınca olmadığı belirlendikten sonra İhale Makamı onayı alınarak imalata başlanacaktır.

2- Yonu taşı, beton, tuğla duvar delme işleri çapı Ø25 ve boyu 1m’ye kadar olan durumlarda matkap ile darbesiz delme işlemi ile yapılacak, çapın Ø30 ve boyun 1m’yi geçtiği durumlarda karot alma yöntemi ile darbesiz ve tahribatsız şekilde gerçekleştirilecektir.

3- Yonu taşı minarelerde kenetsiz, zıvanasız ve kurşunsuz minare kesinlikle yapılmayacaktır. Kenet ve zıvanalar kurşunla doldurulacaktır.

4- Yeni fiyat analizlerinde İhale Makamı onayı alınmadan imalat yapılmayacaktır. Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ( 03.02.2015) ‘den itibaren faturalı imalatların analizinde alınacak piyasa rayiçlerinde en az üç firmadan alınacak proforma ile işlem tesis edilecektir.

5- 19.09.2014 tarih ve 29124 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ’e göre: “Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13,50 m’yi aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı çelik ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşur.” denilmektedir. Uygulamada iskele yüksekliğinin 13,50 m’yi geçmesi durumunda çelik, 13,50 m’yi aşmayan iskelelerin tamamı veya bir kısmı ahşap malzemeden yapılabilir.

6- V.0227 Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli ve Yüz Açma bedelleri, 2015 yılından itibaren Vakıflar Eski eser fiyatlarından kaldırılmıştır. Bu yüzden işbu 22.12.2014 tarihli genelgeden itibaren Yaklaşık Maliyette ve uygulamada yeni birim fiyat olarak kullanılması uygun görülmemektedir.

7- Hakedişlerdeki imalatlar mutlaka fotoğraflanacak, fotoğraflar kontrol imzalı olarak hakediş dosyasına eklenecektir. Fotoğrafsız hakedişler incelemeye sunulmayacaktır.

8- Yerinde mevcut ahşaba püskürtme emprenye yapılmayacak, ihtiyaç durumunda ahşap koruyucu veya benzeri malzeme kullanılacaktır.

9- Eski eserin onarımı ve restorasyonun da öncelikle özgün taş kullanılacaktır. 5 cm.ye kadar olan bozulmalara dokunulmayacaktır.

10- Eski eser çatılarda kullanılan kiremit klâsik(Alaturka) olacaktır.

11- Eski eserde ihzarat ödemesi yapılmayacaktır.

12- a) Onarım ve restorasyonuna başlanan eski eserde öncelikle ana yapının onarımı (sırasıyla dam, çatı, temel, beden duvarları, ana mekân, son cemaat ve minare) yapılacaktır. (Fevkalade durumlar hariç)        

b) Eski eserlerin çevre düzenlemesine ana yapının onarım ve/veya restorasyonu tamamlandıktan sonra geçilecek ve çevre düzenleme projesi 1/100 veya 1/200 ölçekli ve idare tasdikli olacaktır.

13- a) Eski eser onarım ve restorasyonlarında kullanılacak yonu taşlarının arka ve yan yüzleri çaplanmadan ön yüzü ve ön yüze bitişik yan kenarlarına el tarağı ile yüz açılmadan kesinlikle imalata konmayacaktır.        

b) Onarılacak veya restore edilecek eski eserin bünyesine konacak taşın, eserin yapıldığı devrin tekniğine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat Tariflerine uygun olarak üretilip konması esastır.        

c) Eserin bünyesi dışında muhdes olarak sonradan çevre düzenlemesi, ihata duvarı, tretuvar v.b. yerlerde yapılacak taş imalatların Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat Tariflerinin dışında üretimi ve uygulanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyatları kullanılamaz. 2020 Birim Fiyatlara ait pdf dosyasını buradan bulabilirsiniz.

A – KURŞUN İMALATI İÇİN:

1- Kubbe,kemer, tonoz vb. yerlerde minimum 2mm kurşun kullanılmalıdır.

2- Mahruti, ahşap çatılar, minare külahı vb. yerlerde minimum 1,5 mm kurşun kullanılmalıdır.

3- Kurşun levhalar TS EN 12588 standardı kalitesinde üretim yapan firmalardan alınacaktır. Kurşunun yoğunluğu (11,25-11,40) arasında olacaktır. Şantiyeye teslim edilen her kurşun için (en düşük 1 ton) ; üretici firmanın yetkilisine ait ıslak kaşe ve ıslak imzanın da yer aldığı TSE belgesi bulunmalıdır. TSE belgesi üzerinde irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve ürün ağırlığı da yazılı olmalıdır.

4- Kurşunun şantiye (işbaşı) tesliminde idarenin tespit edeceği en az 2 kişilik komisyon tarafından KANTAR fişi ile durumu tespit edilip tutanağa bağlanacaktır. Levha adet sayımı yapılarak ortalama plaka ağırlığı tespit edilmelidir. (Toplam Kg/Toplam Adet = Ortalama adet ağırlığı)TS EN 12588 gereği her bir palet üzerinde üreticiye ait etiket olmalıdır. Kalınlık, genişlik, uzunluk, ağırlıklar (brüt,dara,net) ve plaka adet bilgisi yer almalıdır. Gelen kurşunun analiz sertifikası istenecektir. Numune başı her paletten 2,5-3 ton 5X5 numuneler alınıp analiz sertifikaları olacak şekilde şantiyeye teslim edilecektir.

5- 1,5 mm kalınlık için +/- 0,045 mm kalınlık toleransı vardır. (1,455 – 1,545mm) arası olmalıdır.1,5 mm kurşun levhalarının 1m2’si (16,50-17,52)kg/m2 arasında olmalıdır. 5- 2,0 mm kalınlık için +/- 0,06 mm kalınlık toleransı vardır. (1,94 – 2,06 mm) arası olmalıdır) 2 mm kurşun levhalarının 1m2’si (22,00- 23,36)kg/m2 arasında olmalıdır. Kurşun levhalar TS EN 12588 standardı kalitesinde üretim yapan firmalardan alınacaktır. Kurşunun yoğunluğu (11,25-11,40) arasında olacaktır.

6- Şantiyeye teslim edilen her kurşun için (en düşük 1 ton) ; üretici firmanın yetkilisine ait ıslak kaşe ve ıslak imzanın da yer aldığı TSE belgesi bulunmalıdır. TSE belgesi üzerinde irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve ürün ağırlığı da yazılı olmalıdır.

B – YONU TAŞI İMALATI İÇİN:

1- Taş sertliği ve İşlenebilirlik  Zammı dereceleri, Genel Müdürlüğümüze ait bir ölçümleme sistemi olup Mohs Sertliği Skalası ile alakası bulunmamaktadır.

2- Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenen taşların işlenebilirlik katsayıları birim fiyat kitabı ekinde yer almakta olup; taş sertlikleri 1-1,25-1,5-1,75-2-2,25 dir.

3- Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat listesinde yer alan fiyatlar 1(bir ) sertliğindeki taşlar için belirlenmiştir. İmalatın yapıldığı taşın cinsine göre Taş Ocakları listesinde yer alan işlenebilirlik derecesi dikkate alınarak fiyatlandırılır.

4- Listede belli olan veya sonradan işlenebilirlik derecesi belirlenecek taşlar için derecesine göre fiyat zaptı yapılarak onaylandıktan sonra ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde imalata giren taşın işlenebilirlik derecesi 1 (Bir) olarak kabul edilecek ve ödemeler buna göre yapılacaktır.

5- Ocaktan işlenmiş ve kesilmiş halde gelen taşa ( malzemenin bedeline işlenebilirlik ve yüz açma dahil edildiğinden) işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez. Malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir.

6- Döşeme veya kaplama imalatlarında 2-5cm arası kalınlıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığında hesaplanma yöntemleri belirtilen formüller ile bedeli ödenir.

7- Mermer imalatlarında imalatı karşılayan bir poz bulunmaması durumunda yonu taşı sertliği 2.00 kabul edilerek bedeli ödenir. ( Afyon, marmara vb.)

C – KLASIK TİP PRES, İMİTASYON VEYA EL YAPIMI TUĞLA:

Klasik tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m3 imalat için 0,600 m3 tuğla olarak alınmıştır. 1 m3 imalatında 0,600 m3’ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir.

D – KLASİK TİP VE OLUKLU (MARSİLYA) KİREMİT:

Onarımda kullanılan klasik tip ve oluklu (Marsilya) kiremitler örtüde kullanılmadan önce orjinali ile birlikte tartılıp zapta bağlandıktan sonra kiremitler, ilgili Bölge Müdürlüklerine getirilecektir. İmalat ve nakliye bedelleri fiyat tutanağı tasdik edildikten sonra ödenecektir.

E – SIVA RASPASINDA DERZ:

Sıva raspası imalatlarında derz açılması durumunda ilgili pozundan ödenir.

F – SÖKÜM:

Eski Eser Birim fiyatlarında tanımında söküm kelimesi yer alan pozlar; sökümü yapılan malzemenin sökülmesinden sonra işe yarayacak kısımlarının ayrılması, yaramayan kısımlarının atılması durumlarını kapsamaktadır. İtinalı söküm kelimesi yer alan pozlarda ise sökülen malzemenin tamamı kullanılır. Aksi halde ilgili imalatta kullanılmadığı taktirde söküm veya yıkım pozlarından bedeli ödenecektir. İtinalı duvar sökümlerinde sökülen malzemenin tamamının kullanılması şartı aranmaz.

G – KERESTE İÇİN:

Eski eser onarımlarında nemi % 18’den fazla olan kereste kullanılmayacaktır. (Yerli veya ithal)

H – HARÇLI İMALATLARDAKİ MALZEME ÖZELLİKLERİ:

KİREÇ; TS EN 459-1 belirtilen niteliklere sahip olacaktır. Kireç, söndürülüp kireç çukurunda hava ile temas etmeden en az 6 ay bekletilerek kullanılacaktır.

PUZOLAN; Puzolan olarak kullanılacak tüfler TS-25’de belirtilen özelliklere sahip olacaktır. Bu standarda göre tüfün bünyesindeki kimyasal elementler SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 toplamı en az % 70; MgO en fazla % 5; SO3 en çok % 3 olmalıdır. Bileşimleri uygun olan tüfün TS 25’de verilen karışımları hazırlanıp bir hafta nemli ortamda 55-60 C’lik sıcaklıkta kürlendikten sonra 4 MPa’ dan daha yüksek basınç dayanımı vermelidir.

NOT: Restorasyon uygulamalarında, kırmızı renkli okside olmuş bazalt cürufu kırıntıları puzolan olarak bilinmektedir. Bu maddenin puzolanik aktivitesi yoktur ve kesinlikle puzolan olarak değerlendirilip kullanılmamalıdır.

DOĞAL HİDROLİK KİREÇ; TS EN 459-1 standardına uygun olmalıdır. CE belgesi bulunan firmalardan alınmalıdır. Torbasında sadece hidrolik kireç yazan malzemeler doğal olmayan yapay kireçtir. Bu kireçler sönmüş kireçten imal edilmektedir.

NOT: Hidrolik özellik taşıyan harçlarda 1(Bir) hafta süre boyunca atomize su (püskürtme su) ile ıslatma yapılmalı, ayrıca 10°C’nin altında imalat yapılmamalıdır.

KUM VE ÇAKIL: Restorasyonda kullanılacak kum, ocak veya dişli dere kumu olmalıdır. Yuvarlak taneli ve kaygan kumlar, sıva harçlarında ihtiyatla kullanılmalıdır. Dişli dere Kumları ve çakılları tercih edilmelidir. Kumların organik madde ve kil – mil gibi zararlı maddeler içermemeleri gerekmektedir. Böyle kumlar dikkatle yıkanarak zararlı maddelerden arındırılmalıdır. Örgü harçlarında 8 mm altı, kaba sıvalarda ve ince sıvalarda 4 mm’ den elenmiş ve yıkanmış kum kullanılmalıdır. Deniz kumları kullanılmamalıdır.

SU: Temiz şebeke suyu harçlarda kullanılmalıdır. Dere, çay ve nehir gibi kaynaklardan gelen sular yabancı madde veya endüstriyel kirlenme olmadığı takdirde, yani içilecek nitelikte ise kullanılabilir. Kuyu suyu, içilecek nitelikte ise kullanılabilir. Kuyu sularında, kanalizasyon sızıntısı, kimyasal gübre ve benzeri yabancı maddeler varsa kullanılmamalıdır.

2020 Birim Fiyatlara ait pdf dosyasını buradan bulabilirsiniz.  

 

İlgili kurumlara Çalışma yapmadan  önce, Yönetmeliğin Yayımlandığı’ Ekleri‘ ile karşılaştırmanızda fayda vardır. Bu Birim Fiyat listesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup, Bu Birim Fiyatlara kolay erişmek adına, hazırlanmış bir blogdur. Lütfen kullanım koşullarını okuyunuz kaynak : vakıflar genel md.

 


Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir