Bölüm 2 – MALZEME

Sosyal Medyada Paylaş
 • 24
  Shares

ÇELİK MALZEME

Bu bölümde yapı çeliği, birleşim araçları ve diğer çelik yapı malzemesinin özellikleri ve ilgili standart, norm ve yönetmelikler yer almaktadır. Bu bölümde verilen malzeme karakteristik değerleri üretim standartlarında verilen minimum değerlerdir.

Beton için TS 500 ve donatı çeliği için TS 708 standartlarında belirtilen ilgili malzeme özellikleri geçerlidir.

2.1 YAPISAL ÇELİK

2.1.1 Malzeme Özellikleri

Bu Esaslar, TS EN 10025’e uygun şekilde sıcak haddelenerek üretilmiş çelik profiller ve levhalar ile EN 10210 ve EN 10219’a uygun olarak üretilen yapısal boru ve kutu enkesitli elemanların oluşturduğu çelik ve çelik-betonarme kompozit yapıların tasarım esaslarını içerir. Bu Esaslardaki kurallar Tablo 2.1A ve Tablo 2.1B’de verilen çelik sınıfları için geçerlidir. Tablo 2.1A ve Tablo 2.1B’de genelleştirilerek verilen akma gerilmesi ve çekme dayanımı değerleri, tasarım hesaplarında kullanılacak karakteristik değerlerdir.

TABLO 2.1A – SICAK HADDELENMİŞ YAPISAL ÇELİKLERDE KARAKTERİSTİK AKMA GERİLMESİ, Fy VE ÇEKME DAYANIMI, Fu

Standart ve

Çelik Sınıfı

Karakteristik Kalınlık, t (mm)
            t< 40mm 40mm <t < 80mm
Fy (N/mm2) Fu (N/mm2) Fy (N/mm2) Fa (N/mm2)
EN 10025-2        
S235 235 360 215 360
S275 275 430 255 410
S355 355 510 335 470
S450 440 550 410 550
EN 10025-3        
         
S275 N/NL 275 390 255 370
S355 N/NL 275 390 255 370
S420 N/NL 420 520 390 520
S460 N/NL 460 540 430 540
EN 10025-4        
S275 M/ML 275 370 255 360
S355 M/ML 355 470 335 450
S420 M/ML 420 520 390 500
S460 M/ML 460 540 430 530
EN 10025-5        
S235 W 235 360 215 340
S355 W 355 510 335 490
EN 10025-6        
S460 Q/QL/QL1 460 570 440 550

TABLO 2.1B – YAPISAL BORU VE KUTU PROFİLLERDE KARAKTERİSTİK  AKMA GERİLMESİ, Fy VE ÇEKME DAYANIMI, Fu

Standart ve Çelik Sınıfı Karakteristik Kalınlık, t (mm)
t< 40mm 40mm <t< 80mm
Fy (N/mm2) Fa (N/mm2) Fy (N/mm2) Fu (N/mm2)
EN 10210-1        
S235 H 235 360 215 340
S275 H 275 430 255 410
S355 H 355 510 335 490
S275 NH/NLH 275 390 255 370
S355 NH/NLH 355 490 335 470
S420 NH/NLH 420 540 390 520
S460 NH/NLH 460 560 430 550
EN 10219-1        
S235 H 235 360    
S275 H 275 430    
S355 H 355 510    
S275 NH/NLH 275 370    
S355 NH/NLH 355 470    
S460 NH/NLH 460 550    
S275 MH/MLH 275 360    
S355 MH/MLH 355 470    
S420 MH/MLH 420 500    
S460 MH/MLH 460 530    

2.1.2 Tokluk

Çekme elemanlarında gevrek göçmenin önlenmesi amacıyla, yapının ömrü boyunca oluşması muhtemel en düşük sıcaklıkta minimum çentik tokluğu (CVN, Charpy – V – Notch) değeri 27J olacaktır. Eksenel çekme ve eğilme momentinin çekme bileşeni etkisinde olan kalınlığı 50mm yi aşan enkesit parçalarına sahip hadde profillerinin ve yapma enkesitlerin eklerinin tam penetrasyonlu küt kaynak ile yapılması durumunda, bu elemanların çentik tokluğu değeri 21°C sıcaklıkta minimum 27J olacaktır. Bu koşul söz konusu elemanların bulonlu eklerinde uygulanmaz.

Ayrıca, aşağıdaki standartlarda belirtilen koşullar da göz önüne alınacaktır.

TS EN 1993 – 1 – 10: 2005   Çelik yapıların tasarımı – Bölüm 1 – 10: Malzeme tokluğu ve liflere dik yöndeki özellikleri

TS EN 10164: 2004              Mamul yüzeyine dik deformasyon özellikleri   iyileştirilmiş çelik mamuller – Teknik  teslim  şartları     

2.2 BULONLAR, SOMUNLAR, PULLAR ve PERÇİNLER

Bulonlar, somunlar ve pullar, Bölüm 1.3.5’te verilen standartlara uygun olacaktır. Bu Esaslardaki kurallar Tablo 2.2’de verilen bulon sınıfları için geçerlidir. Tablo 2.2’deki değerler, tasarım hesaplarında kullanılacak karakteristik değerlerdir.

TABLO 2.2 – BULONLARIN KARAKTERİSTİK AKMA GERİLMELERİ, Fyb ve ÇEKME DAYANIMLARI, Fub, (MPa)

Bulon sınıfı 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9
Fyb 240 320 300 400 480 640 900
Fub 400 400 500 500 600 800 1000

2.3 ANKRAJ ÇUBUKLARI

Ankraj çubuklarının malzeme özellikleri, Bölüm 1.3.2 ve Bölüm 1.3.5’te verilen standartlara uygun olacaktır. Ankraj çubuklarının karakteristik çekme dayanımı 1000 N/mm’ değerini aşmayacaktır. Çekme testi ile belirlenen toplam uzama oranı en az %14, enkesit azalma oranı da en az %30 olacaktır. Çekme dayanımı 800 N/mm2 değerini aşmayan ankraj çubuklarının çapları 100 mm değerini, bunun dışındaki durumlarda ise 75 mm değerini aşmayacaktır.

2.4 KAYNAK MALZEMELERİ

Kaynak malzemesi (kaynak metali) özellikleri, Bölüm 1.3.6!da verilen standartlara uygun olacaktır. Kaynak malzemesinin karakteristik akma gerilmesi ve çekme dayanımı, kopmaya karşı gelen uzama oranı ve minimum çentik tokluğu (CVN, Charpy – V – Notch) değerleri, esas metal malzemesinin benzer değerlerinden daha az olmayacaktır.

2.5 BAŞLIKLI ÇELİK ANKRAJLAR

Bu Esaslar kapsamında çelik – betonarme kompozit yapı elemanlarında kullanılacak başlıklı çelik ankraj kayma elemanlarının malzeme ve kaynak özellikleri, Bölüm 1.3.7’de verilen standartlara uygun olacaktır.

2.6 MİL ELEMANI

Bu Esaslar kapsamında çelik – betonarme kompozit yapı elemanlarında kullanılacak başlıklı çelik ankraj kayma elemanlarının malzeme ve kaynak özellikleri, Bölüm 1.3.7’de verilen standartlara uygun olacaktır.

İlgili kurumlara Kesin Hesap Raporunu vermeden önce, Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ Ekleri‘ ile karşılaştırmanızda fayda vardır.

Bu Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, Bu Maddeler  Yönetmeliğe kolay erişmek adına, hazırlanmış bir blogdur.
Lütfen kullanım koşullarını okuyunuz

kaynak: Ç.Ş.B


Sosyal Medyada Paylaş
 • 24
  Shares

Bölüm 2 – MALZEME” için bir yorum

 • 19 Şubat 2019 tarihinde, saat 16:55
  Permalink

  Arkadaşlar, kesin hesaplarınızı yapmadan önce, pdf formatından birkez daha kontrol etmenizde fayda vardır.
  Hatalı kısımlar bulursanız, bildirirseniz seviniriz.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir