ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIMINA DAİR ESASLAR

Sosyal Medyada Paylaş
  • 1
    Share

Bu Çelik Yapı Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, Çelik Yapı Yönetmeliğindeki Maddeler,  ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIMINA DAİR ESASLAR  (TÇY 2016) kolay erişmek adına, hazırlanmış bir blogdur.

 

Lütfen kullanım koşullarını okuyunuz 
Resmî Gazete  Tarih: 15 Şubat 2018 PERŞEMBE Sayı : 30333

En son Çelik Yapılar Yönetmeliği Resmi Gazete ekini indirmek için (PDF) TIKLAYIN

TÇY 2016 (Türk Çelik Yapılar Yönetmeliği-2016)

Bölüm 1 – GENEL ESASLAR

1.1 Kapsam
1.2 İlkeler
1.3 İlgili Standart ve Yönetmelikler

    1.3.1 Genel
    1.3.2 Sıcak Haddelenmiş Kaynaklanabilir Yapısal Çelik
    1.3.3 Yapısal Çelik Boru ve Kutu Profiller
    1.3.4 Yapısal Çelik Elemanların Şekil ve Boyutları
    1.3.5 Bulonlar, Somunlar ve Pullar
    1.3.6 Kaynak Malzemesi ve Kaynak
    1.3.7 Başlıklı Çelik Ankrajlar ve Kaynak
    1.3.8 Yangına Karşı Koruma

Bölüm 2 –  MALZEME

2.1 Yapısal Çelik
    2.1.1 Malzeme Özellikleri
    2.1.2 Tokluk

2.2 Bulonlar. Somunlar, Pullar ve Perçinler
2.3 Ankraj Çubukları
2.4 Kaynak Malzemesi
2.5 Başlıklı Çelik Ankrajlar
2.6 Mil Elemanı

Bölüm 3 – İMALAT VE MONTAJ

3.1 Genel
3.2 Hesap Raporu ve Uygulama Projelerine İlişkin Kurallar
    3.2.1 Proje Hesap Raporu
    3.2.2 Uygulama Projesi Çizimlerine İlişkin Kurallar

3.3 İmalat
    3.3.1 Kaynaklı Yapım
    3.3.2 Bulonlu Yapım
    3.3.3 Basınç Etkisindeki Düğüm Noktaları
    3.3.4 Kolon Ayaklarının Hazırlığı
    3.3.5 Ankraj Bulonları İçin Delik Hazırlığı
    3.3.6 Tahliye Delikleri
    3.3.7 İmalat Sırasında Korozyona Karşı Koruma

3.4 Montaj
    3.4.1 Yerleşimin (Uygulamanın) Doğrulanması
    3.4.2 Şantiyede (Sahada) Kaynak İşlemi
    3.4.3 Şantiyede Boya İşlemi

BÖLÜM 4 – KALİTE KONTROLÜ

4.1 Genel
4.2 İmalatçı ve Yüklenici Kalite Kontrol Programı
4.3 Çelik Yapıya Ait Belgeler

BÖLÜM 5 – TASARIMDA TEMEL İLKELER

5.1 Genel Esaslar
5.2 Tasarım Prensipleri

    5.2.1 Sınır Durumlar
    5.2.2 Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT)
    5.2.3 Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT)
    5.2.4 Stabilite
    5.2.5 Birleşimlerin Tasarımı
    5.2.6 Kullanılabilirlik Sınır Durumları İçin Tasarım
    5.2.7 Kirişlerde Yeniden Dağılım
    5.2.8 Diyafram ve Yük Aktarma Elemanlarının Tasarımı
    5.2.9 Betona Ankraj Tasarımı
    5.2.10 Yapısal Bütünlük İçin Tasarım
    5.2.11 Göllenme İçin T asarım
    5.2.12 Yorulma İçin Tasarım
    5.2.13 Korozyona Karşı Koruma
    5.2.14 Yangına Karşı Koruma

5.3 Yükler ve Yük Birleşimleri
    5.3.1 Yük ve Dayanım Katsayıları (YDKT) ile Tasarım
    5.3.2 Güvenlik Katsayıları (GKT) ile Tasarım

5.4 Eleman Enkesit Özellikleri
    5.4.1 Yerel Burkulma Sınır Durumu İçin Enkesitlerin Sınıflandırılması
            5.4.1.1 Rijitleştirilmemiş Enkesit Parçaları
            5.4.1.2 Rijitleştirilmiş Enkesit Parçaları
    5.4.2 Boru ve Kutu Enkesitli Elemanların Tasarım Et Kalınlığı
    5.4.3 Kayıpsız ve Net Enkesit Alanları

BÖLÜM 6 – STABİLİTE TASARIMI

6.1 Genel Esaslar

6.2 İkinci Mertebe Teorisinin Dayandığı Esaslar
    6.2.1 Yapısal Analizin Esasları
    6.2.2 Geometrik Ön Kusurların Dikkate Alınması
          6.2.2.1 Geometrik Ön Kusurların Doğrudan Doğruya Modellenmesi
          6.2.2.2 Geometrik Ön Kusurlar İçin Fiktif Yüklerin Kullanılması
    6.2.3 Azaltılmış Rijitliklerin Dikkate Alınması

6.3 Genel Analiz Yöntemi İle Tasarım
     6.3.1 Yöntemin Uygulama Sınırları
     6.3.2 Gerekli Dayanımın Hesabı
     6.3.3 Stabilite Kontrolleri

6.4 Burkulma Boyu Yöntemi İle Tasarım
     6.4.1 Yöntemin Uygulama Sınırları
     6.4.2 Gerekli Dayanımın Hesabı
     6.4.3 Stabilite Kontrolleri

6.5 Yaklaşık İkinci Mertebe Analizi
    6.5.1 Uygulama Sınırları
    6.5.2 Hesap Esasları
            6.5.2.1 P-8 Etkileri İçin B\ Arttırma Katsayısı
            6.5.2.2 P-A Etkileri İçin 7Ç Arttırma Katsayısı

BÖLÜM 7 EKSENEL ÇEKME KUVVETİ ETKİSİ

7.1 Genel Esaslar
     7.1.1 Narinlik Oranı Sınırı
     7.1.2 Kayıpsız ve Net Enkesit Alanları
     7.1.3 Etkin Net En kesit Alanı

7.2 Çekme Kuvveti Dayanımı
     7.2.1 Akma Sınır Durumu
     7.2.2 Kırılma Sınır Durumu

7.3 Yapma En kesitli Çekme Elemanları

BÖLÜM 8 – EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ

8.1 Genel Esaslar
    8.1.1 Narinlik Oranı Sınırı
    8.1.2 Tasarım Esasları

8.2 Karakteristik Basınç Kuvveti Dayanımı
    8.2.1 Eğilmeli Burkulma Sınır Durumu
    8.2.2 Burulmak ve Eğilmeli-Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

8.3 Tek Korniyerden Oluşan Basınç Elemanları

8.4 Yapma Enkesitli Basınç Elemanları

8.5 Narin Enkesitli Basınç Elemanları
    8.5.1 Narin Enkesit Parçalarında Etkin Alan
    8.5.2 Boru Enkesitli Elemanlarda Etkin Alan

BÖLÜM 9 EĞİLME MOMENTİ ETKİSİ

9.1 Genel Esaslar

9.2 Kuvvetli Eksenleri Etrafında Eğilme Etkisindeki Kompakt U-Enkesitli ve Çift Simetri Eksenli Kompakt I-Enkesitli Elemanlar
    9.2.1 Akma Sınır Durumu
    9.2.2 Yanal Burulmak Burkulma Sınır Durumu

9.3 Kuvvetli Eksenleri Etrafında Eğilme Etkisindeki Kompakt Gövdeli ve Kompakt Olmayan veya Narin Başlıklı Çift Simetri Eksenli I-En kesitli Elemanlar
    9.3.1 Yanal Burulmak Burkulma Sınır Durumu
    9.3.2 Yerel Burkulma Sınır Durumu

9.4 Kuvvetli Eksenleri Etrafında Eğilme Etkisindeki Kompakt veya Kompakt Olmayan Gövdeli Diğer I-Enkesitli Elemanlar
    9.4.1 Yanal Burulmak Burkulma Sınır Durumu
    9.4.2 Basınç Başlığı Yerel Burkulma Sınır Durumu
    9.4.3 Basınç Başlığı Akma Sınır Durumu
    9.4.4 Çekme Başlığı Akma Sınır Durumu

9.5 Kuvvetli Eksenleri Etrafında Eğilme Etkisindeki Çift ve Tek Simetri Eksenli Narin Gövdeli I-Enkesitli Elemanlar
    9.5.1 Yanal Burulmak Burkulma Sınır Durumu
    9.5.2 Basınç Başlığı Yerel Burkulma Sınır Durumu
    9.5.3 Basınç Başlığı Akma Sınır Durumu
    9.5.4 Çekme Başlığı Akma Sınır Durumu

9.6 Zayıf Eksenleri Etrafında Eğilme Etkisindeki I- En kesitli ve U-Enkesitli Elemanlar
    9.6.1 Akma Sınır Durumu
    9.6.2 Yerel Burkulma Sınır Durumu

9.7 Kutu En kesitli Elemanlar
    9.7.1 Akma Sınır Durumu
    9.7.2 Başlığın Yerel Burkulma Sınır Durumu
    9.7.3 Gövdenin Yerel Burkulma Sınır Durumu

BÖLÜM 10 KESME KUVVETİ ETKİSİ

10.1 Genel Esaslar

10.2 I-Enkesitli ve U-Enkesitli Elemanlar
    10.2.1 Çekme Alanı Katkısı Dikkate Alınmadığında Kesme Kuvveti Dayanımı
    10.2.2 Çekme Alanı Katkısı Dikkate Alındığında Kesme Kuvveti Dayanımı
    10.2.3 Düşey Ara Rijitlik Levkaları

10.3 Kutu Enkesitli Elemanlar

10.4 Boru Enkesitli Elemanlar

10.5 Tek Komiyerler ve T-Enkesitli Elemanlar

10.6 Başlıklarına Paralel Düzlemde Kesme Kuvveti Etkisindeki Tek veya Çift Simetri Eksenli Elemanlar

10.7 Gövdesi Boşluklu Kirişler

BÖLÜM 11 BİLEŞİK ETKİLER

11.1 Eğilme Momenti ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Çift ve Tek Simetri Eksenli Elemanlar
    11.1.1 Eğilme ve Basınç Etkisindeki Çift ve Tek Simetri Eksenli Elemanlar
    11.1.2 Eğilme ve Çekme Etkisindeki Çift ve Tek Simetri Eksenli Elemanlar
    11.1.3 Tek Eksenli Eğilme ve Basınç Etkisindeki Çift Simetri Eksenli Kompakt Enkesitli Hadde Elemanlar

11.2 Eğilme Momenti ve Eksenel Kuvvet Etkisindeki Diğer Elemanlar

11.3 Burulma Etkisindeki Elemanlar ve Burulma, Eğilme, Kesme ve/veya Eksenel Kuvvetin Ortak Etkisindeki Elemanlar
    11.3.1 Burulma Etkisindeki Boru ve Kutu En kesitli Elemanlar
    11.3.2 Burulma, Kesme Kuvveti, Eğilme ve Eksenel Kuvvetin Ortak Etkisindeki Boru ve Kutu En kesitli Elemanlar
    11.3.3 Burulma ve Bileşik Gerilme Etkisindeki Boru ve Kutu En kesitler Dışındaki Diğer Tüm Elemanlar

11.4 Çekme Etkisindeki Delik Kaybı İçeren Başlık En kesitlerinde Kopma

BÖLÜM 12 KOMPOZİT ELEMANLAR

12.1 Kapsam

12.2 Genel Esaslar
    12.2.1 Beton ve Beton Çeliği
    12.2.2 Kompozit Kesitlerin Karakteristik Dayanımlarının Belirlenmesi
         12.2.2.1 Plastik Gerilme Dağılımı Yöntemi
         12.2.2.2 Şekildeğiştirme Uygunluk Yöntemi
         12.2.2.3 Elastik Gerilme Dağılımı Yöntemi
         12.2.2.4 Etkin Gerilme – Şekildeğiştirme Yöntemi
    12.2.3 Malzeme Sınırları
    12.2.4 Beton Dolgulu Kompozit Kesitlerin Yerel Burkulma Sınır Durumuna Göre Sınıflandırılması
    12.2.5 Stabilite Tasarımında Gerekli Dayanımın Hesabı İçin Rijitlikler

12.3 Eksenel Kuvvet Etkisi
    12.3.1 Çelik Gömme Kompozit Elemanlar
        12.3.1.1 Sınırlamalar
        12.3.1.2 Basınç Dayanımı
        12.3.1.3 Çekme Dayanımı
        12.3.1.4 Yük Aktarımı
        12.3.1.5 DetaylandırmaKuralları
   12.3.2 Beton Dolgulu Kompozit Elemanlar
        12.3.2.1 Sınırlamalar
        12.3.2.2 Basınç Dayanımı
        12.3.2.3 Çekme Dayanımı
        12.3.2.4 Yük Aktarımı

12.4 Eğilme Momenti Etkisi
    12.4.1 Genel Esaslar
        12.4.1.1 Etkin Genişlik
        12.4.1.2 Yapım Aşamasında Dayanım
        12.4.1.3 Çelik Ankrajlı Kompozit Kirişlerin Eğilme Rijitliği
   12.4.2 Başlıklı Çelik Ankrajlı veya Çelik U-Profıl Ankrajlı Kompozit Kirişler
        12.4.2.1 Pozitif Eğilme Momenti Dayanımı
        12.4.2.2 Negatif Eğilme Momenti Dayanımı
        12.4.2.3 Kompozit Kiriş ile Şekil Verilmiş Çelik Sac Kullanımı
        12.4.2.4 Çelik Kiriş ile Betonarme Döşeme Arasında Kuvvet Aktarımı
    12.4.3 Çelik Gömme Kompozit Elemanlar
    12.4.4 Beton Dolgulu Kompozit Elemanlar

12.5 Kesme Kuvveti Etkisi
    12.5.1 Çelik Gömme ve Beton Dolgulu Kompozit Elemanlar
    12.5.2 Kompozit Kiriş ile Şekil Verilmiş Çelik Sac Kullanımı

12.6 Eksenel Kuvvet ve Eğilme Momentinin Bileşik Etkisi
    12.6.1 Genel Karşılıklı Etki Diyagramları ile Eksenel Kuvvet ve Eğilme Momenti Etkileşimi
    12.6.2 Geliştirilmiş Karşılıklı Etki Diyagramları ile Eksenel Kuvvet ve Eğilme Momenti Etkileşimi

12.7 Yük Aktarımı
    12.7.1 Yük Paylaşımı
         12.7.1.1 Yükün Doğrudan Çelik Elemana Etkimesi
         12.7.1.2 Yükün Doğrudan Beton Enkesite Etkimesi
         12.7.1.3 Yükün Betona ve Çelik Elemana Aynı Anda Etkimesi
    12.7.2 Yük Geçiş Mekanizmaları
         12.7.2.1 Doğrudan Mesnetlerime ile Yük Geçişi
         12.7.2.2 Çelik Ankrajlar ile Yük Geçişi
         12.7.2.3 Aderans ile Yük Geçişi
    12.7.3 Yük Geçiş Uzunluğu ve Konstrüktif Esaslar
         12.7.3.1 Çelik Gömme Kompozit Elemanlar
         12.7.3.2 Beton Dolgulu Kompozit Elemanlar

12.8 Çelik Ankrajlar
    12.8.1 Genel Esaslar
    12.8.2 Kompozit Kirişlerde Çelik Ankrajlar (Kayma Elemanları)
         12.8.2.1 Başlıklı Çelik Ankrajlarm Dayanımı
         12.8.2.2 Çelik U-Profıl Ankrajlarm Dayanımı
         12.8.2.3 Gerekli Çelik Ankraj Sayısı
         12.8.2.4 Detaylandırma Koşulları
    12.8.3 Kompozit Etkileşim İçin Çelik Ankrajlar
         12.8.3.1 Kompozit Etkileşim İçin Başlıklı Çelik Ankrajların Kayma Dayanımı
         12.8.3.2 Kompozit Etkileşim İçin Başlıklı Çelik Ankrajların Çekme Dayanımı
         12.8.3.3 Kompozit Etkileşim İçin Başlıklı Çelik Ankrajların Kayma ve Çekmenin Ortak Etkisinde Etkileşimli Dayanımı
         12.8.3.4 Kompozit Etkileşim İçin Çelik U-Profil Ankrajların Kayma Dayanımı
         12.8.3.5 Kompozit Etkileşim İçin Detaylandırma Koşulları

BÖLÜM 13 BİRLEŞİMLER VE BİRLEŞİM ARAÇLARI

13.1 Genel Esaslar
    13.1.1 Tasarım Esasları
    13.1.2 Basit (Mafsallı) Birleşimler
    13.1.3 Moment Aktaran Birleşimler
    13.1.4 Basınç Etkisindeki Elemanların Mesnetlenmesi
    13.1.5 Yapısal Çelik Elemanların Ekleri
    13.1.6 Kaynak Ulaşım Delikleri
    13.1.7 Kaynak ve Bulonların Yerleşimi
    13.1.8 Bulonların Kaynaklarla Birlikte Kullanımı
    13.1.9 Yüksek Dayanmalı Bulonların Perçinler ile Birlikte Kullanımı

13.2 Kaynaklar
    13.2.1 Küt Kaynaklar
         13.2.1.1 Etkin Alan
         13.2.1.2 Sınırlamalar
    13.2.2 Köşe Kaynaklar
         13.2.2.1 Etkin Alan
         13.2.2.2 Sınırlamalar
    13.2.3 Dairesel ve Oval Dolgu Kaynaklar
         13.2.3.1 Etkin Alan
         13.2.3.2 Sınırlamalar
    13.2.4 Kaynaklı Birleşimlerin Dayanımı
    13.2.5 Kaynakların Birlikte Kullanımı
    13.2.6 Esas Metal ve Kaynak Metali için Koşullar

13.3 Bulonlar ve Diş Açılmış Çubuklar
    13.3.1 Genel
    13.3.2 Normal Bulonlar
    13.3.3 Yüksek Dayanımlı Bulonlar
    13.3.4 Bulonlar ve Diş Açılmış Çubukların Karakteristik Çekme ve Kayma Gerilmesi Dayanımları
    13.3.5 Delik Boyutları ve Uygulaması
    13.3.6 Delikler Arası Minimum Uzaklık
    13.3.7 Eleman Kenarına Minimum Uzaklık
    13.3.8 Delikler Arası Maksimum Uzaklık ve Kenara Uzaklık
    13.3.9 Bulonlar ve Diş Açılmış Çubukların Çekme ve Kesme Kuvveti Dayanımları
    13.3.10 Çekme ve Kesme Kuvvetinin Ortak Etkisindeki Ezilme Etkili Birleşimler
    13.3.11 Sürtünme Etkili Birleşimlerde Yüksek Dayanımlı Bulonlar
    13.3.12 Çekme ve Kesme Kuvvetinin Ortak Etkisindeki Sürtünme Etkili Birleşimler
    13.3.13 Bulon Deliği Ezilme Kuvveti Dayanımı

13.4 Elemanların Birleşen En kesit Parçaları ve Birleşim Elemanlarının Dayanımları
    13.4.1 Çekme Etkisinde Dayanım
    13.4.2 Kayma Etkisinde Dayanım
    13.4.3 Blok Kırılma Dayanımı
    13.4.4 Basınç Etkisinde Dayanım
    13.4.5 Eğilme Etkisinde Dayanım

13.5 Besleme Levhaları
    13.5.1 Kaynaklı Birleşimlerde Besleme Levhaları
         13.5.1.1 İnce Besleme Levhaları
         13.5.1.2 Kaim Besleme Levhaları 
    13.5.2 Bulonlu Birleşimlerde Besleme Levhaları

13.6 Mesnette Ezilme Dayanımı

13.7 Kolon Ayakları ve Beton Üzerine Mesnetlenme

13.8 Ankraj Çubukları ve Betona Yerleşimi

13.9 Bölgesel Kuvvetler Etkisindeki Başlık ve Gövde Enkesit Parçalarının Dayanımları
     13.9.1 Başlıkta Yerel Eğilme
     13.9.2 Gövdede Yerel Alana
     13.9.3 Gövdede Yerel Buruşma
     13.9.4 Gövdede Yanal Ötelenerek Burkulma
     13.9.5 Gövdede Basınç Etkisinde Burkulma
     13.9.6 Gövde Panel Bölgesinde Kayma Etkisi
     13.9.7 Bölgesel Kuvvetler İçin Enine Rijitlik Levhası İlave Uygulama Koşulları
     13.9.8 Bölgesel Kuvvetler İçin Gövde Takviye Levhası İlave Uygulama Koşulları

13.10 Çekme Elemanlarının Mil Birleşimleri
    13.10.1 Birleşen Elemanların Çekme Dayanımı
    13.10.2 Geometrik Koşullar
    13.10.3 Mil Elemanı Dayanımı

BÖLÜM 14 BORU VE KUTU ENKESİTLİ ELEMANLARIN BİRLEŞİMLERİ

14.1 Levhaların Boru ve Kutu Enkesitli Elemanlara Birleşimleri
14.2 Boru ve Kutu Enkesitli Elemanlardan Oluşan Kafes Sistem Birleşimleri
14.3 Boru ve Kutu Enkesitli Elemanların Moment Aktaran Birleşimleri
14.4 Levhaların ve Örgü Elemanlarının Kutu Enkesitli Elemanlara Birleşimlerinin Kaynakları

BÖLÜM 15 KULLANILABİLİRLİK SINIR DURUMLARI İÇİN TASARIM

15.1 Genel Esaslar ve Yük Birleşimleri
15.2 Düşey Yerdeğiştirme (Sehim) Kontrolleri
15.3 Yatay Yerdeğiştirme Kontrolleri
15.4 Düşey Titreşim Kontrolleri
15.5 Rüzgar Etkisi Altında Konfor Kontrolleri
15.6 Sıcaklık Değişmelerinden Oluşan Yerdeğiştirmeler

BÖLÜM 16 YAPISAL ELEMANLAR İÇİN STABİLİTE BAĞLANTILARI

16.1 Genel Esaslar 

16.2 Kolonlar İçin Stabilite Bağlantıları
    16.2.1 Çaprazlı Stabilite Bağlantısı
    16.2.2 Noktasal Stabilite Bağlantısı

16.3 Kirişler İçin Stabilite Bağlantıları
    16.3.1 Yanal Stabilite Bağlantıları
        16.3.1.1 Çaprazlı Stabilite Bağlantısı
        16.3.1.2 Noktasal Stabilite Bağlantısı
    16.3.2 Burulma Stabilite Bağlantıları
        16.3.2.1 Noktasal Stabilite Bağlantısı
        16.3.2.2 Sürekli Stabilite Bağlantısı

16.4 Eğilme Momenti ve Eksenel Basınç Kuvvetinin Ortak Etkisindeki Elemanlarda Stabilite Bağlantıları

EKLER

EK 1 SU BİRİKİNTİSİ (GÖLLENME ETKİSİ)

EK2 YORULMA ETKİSİ

EK 2.1 Genel Esaslar
EK 2.2 Maksimum Gerilmenin ve Gerilme Aralığının Hesaplanması
EK 2.3 Elemanlarda ve Kaynaklı Birleşimlerde Yorulma
EK 2.4 Bulonlarda Yorulma

EK 3 DİYAFRAMLAR VE YÜK AKTARMA ELEMANLARI

EK 4 KAYNAKLAR

 

İlgili kurumlara Kesin Hesap Raporunu vermeden önce, Bu Çelik  Yönetmeliğinin Yayımlandığı Resmî Gazete’ Ekleri‘ ile karşılaştırmanızda fayda vardır.


Sosyal Medyada Paylaş
  • 1
    Share