Bölüm 11 BİLEŞİK ETKİLER

Sosyal Medyada Paylaş

BÖLÜM 11 BİLEŞİK ETKİLER

Burulma etkisi altında veya burulma olmaksızın, eksenel kuvvet ve bir veya iki eksen etrafında eğilme (bileşik eğik eğilme) etkisindeki elemanlar ile sadece burulma etkisindeki elemanların tasarımı bu bölümde belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

11.1 EĞİLME MOMENTİ VE EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ÇİFT VE TEK SİMETRİ EKSENLİ ELEMANLAR

11.1.1- Eğilme ve Basınç Etkisindeki Çift ve Tek Simetri Eksenli Elemanlar

Geometrik eksenleri (x ve/veya y) etrafında eğilme etkisindeki çift ve tek simetri eksenli elemanlarda eğilme momenti ve eksenel basınç kuvveti etkileşimi Denk.(11.1a) ve Denk. (11.1b) ile sınırlandırılacaktır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

Pr : YDKT veya GKT yük birleşimleri için Bölüm 6 esas alınarak elde edilen gerekli eksenel kuvvet dayanımı.

Pc : Bölüm 8’e göre mevcut eksenel basınç kuvveti dayanımı, (= ØcPn veya Pn/Ωc).

Mr : YDKT veya GKT yük birleşimleri için Bölüm 6 esas alınarak elde edilen gerekli eğilme momenti dayanımı.

Mc : Bölüm 9’a göre mevcut eğilme momenti dayanımı, (= ØbMn veya Mn/Ωb).

x : Kuvvetli ekseni gösteren alt indis,

y : Zayıf ekseni gösteren alt indis.

YDKT için

Øc : Basınç kuvveti etkisi için dayanım katsayısı, (= 0.90).

Øb : Eğilme momenti etkisi için dayanım katsayısı, (= 0.90).

GKT için

c : Basınç kuvveti etkisi için güvenlik katsayısı, (= 1.67).

Ωb : Eğilme momenti etkisi için güvenlik katsayısı, (= 1.67).

İkinci mertebe etkiler Bölüm 6 ’da verilen kurallara göre dikkate alınacaktır.

11.1.2 – Eğilme ve Çekme Etkisindeki Çift ve Tek Simetri Eksenli Elemanlar

Geometrik eksenleri (x ve/veya y) etrafında eğilme etkisindeki çift ve tek simetri eksenli elemanlarda, eğilme momenti ve eksenel çekme kuvveti etkileşimi Denk.(11.1a) ve Denk.(11.1b) ile sınırlandırılacaktır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

 

İlgili kurumlara Kesin Hesap Raporunu vermeden önce, Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ Ekleri‘ ile karşılaştırmanızda fayda vardır.

Bu Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, Bu Maddeler  Yönetmeliğe kolay erişmek adına, hazırlanmış bir blogdur.

Lütfen kullanım koşullarını okuyunuz

kaynak çşb.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.